Upvest logo
 • Začít investovat
 • Přihlásit se

Investice do úvěrů Komerční banky

Investice formou participace na samostatné úvěrové smlouvě nebo na portfoliu úvěrových smluv, které nastrukturovala, poskytnula a administruje Komerční banka pro projekty ze sektoru real estate.

přejít na nabídku investic

Úvěry prošly standardním schválením KB

Všechny úvěry jsou zajištěné nemovitostí

Dosavadní bezproblémový vývoj úvěrových vztahů

Investiční produkt v podobě participace na úvěrech

Participace zakládá právo podílet se na výnosech a případných ztrátách z jedné či více smluv o úvěru. Výkonnost investice v podobě participace tak plně závisí na plnění podmínek dle smlouvy či smluv o úvěru na kterých investor drží participaci.

Co úvěrové smlouvy splňují:

 • Jsou zajištěné vždy zástavním právem k financované nemovitosti
 • Prošly standardním schvalovacím procesem banky
 • Nebylo zaznamenáno porušení úvěrové smlouvy před umístěním na platformě
 • Věřitelem je KB, která si zachovává minimálně 10 % expozici na jistině
přejít na nabídku investic

Možnosti participace a její výhody

Můžete participovat na konkrétních úvěrech nebo na portfoliích úvěrů. U konkrétních úvěrů je uveřejněna financovaná nemovitost společně s jejími hlavními technickými parametry a finančními ukazateli. Úvěrové smlouvy jsou poskytované např. za účelem financování pražských rezidenčních developerských projektů, regionálních retailových nemovitostí, pražských kanceláří či logistických parků. Pro některá portfolia jsou zveřejňovány technické parametry financovaných nemovitostí a finanční ukazatele v agregované podobě, tak aby bylo zachováno bankovní tajemství, ale zároveň investor mohl učinit znělé investiční rozhodnutí.

Výhody pro investory

 • Zisk přímého podílu na bankovním financování

 • Financování schválené a administrované bankou

 • Alternativa k dluhopisům a cenným papírům s pevným výnosem

 • Participace nabízí konzervativní výnos

Výhody pro banku

 • Uvolnění limitu pro financování dalších projektů

 • Možnost zafinancovat větší množství projektů

 • Schopnost generovat vyšší tržby při celkové stejné vlastní expozici

Postup investice

Celý proces investování včetně distribuce peněžních toků probíhá online. Pro provedení investice potřebujete mít založený investiční účet, který lze založit třeba s pomocí BankID. Poté se na Upvestu seznámíte s konkrétní nabídkou dané investiční příležitosti a pokud se na ni po vyhodnocení rizik rozhodnete participovat, tak využijete buď možnost přímé investice nebo zašlete peníze na svůj platební účet Upvest a v online investiční aplikaci zainvestujte.

O Upvestu

Upvest byl založen v roce 2017 jako platforma pro poskytování dluhového, především juniorního a mezaninového financování pro projekty ze sektoru real estate. V roce 2020 do Upvestu kapitálově vstoupila Komerční banka a v roce 2022 se stala majoritním vlastníkem s podílem 96 % na společnosti. Upvest otevřel českým profesionálním, ale i běžným investorům třídu aktiv, která se globálně nazývá “Private Debt”. V roce 2022 Upvest zahájil pro profesionální investory možnost přímých podílových investicích na projektech a zpřístupnil všem investorům možnost podílet se na úvěrech nastrukturovaných a administrovaných Komerční bankou.

Více o upvestu

Majoritním vlastníkem upvest s.r.o. je společnost

Společnost upvest s.r.o. je registrována u České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.

Kontakt

 • info@upvest.cz

 • upvest s.r.o.
  Jindřišská 937/16
  110 00 Praha 1Nové Město

Sledujte nás

Copyright © 2024, upvest s.r.o., IČ: 05835526