Upvest logo
 • Začít investovat
 • Přihlásit se

Real Estate Private Debt

Investice do dluhového financování konkrétních projektů ze sektoru real estate formou podílu na úvěrové smlouvě.
Projekty prochází předinvestičními prověrkami a jsou schvalovány investiční komisí.

 • Investoři si určují výši expozice na jednotlivé projekty dle svého uvážení
 • Důkladný investiční proces a investiční analýza dostupná pro investory
 • Kontrola a správa investice v průběhu projektu
Začít investovat

Aktuální investiční příležitosti

Investovaná nemovitost
Úvěr KB: Retail Park Okružní (EUR)

Výnos pro investory

4,84 % p. a.

Očekávané splacení

21

 měsíců

Investováno

1 817 956 € 2 500 000 €
 • Celkově proinvestováno

  0,0mld. Kč
 • Celkově vyplaceno

  0,0mld. Kč
 • Aktuální expozice Upvest

  0,0mld. Kč
 • Nastrukturovali jsme

  0příležitostí
 • Pro projekty v hodnotě

  0,0mld. Kč

Nabízíme investice do financování projektů předních developerských skupin

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Investiční přístup

Financované projekty vyhodnocujeme po komerční, technické, právní a případně i daňové a finanční stránce. Prověrky vykonáváme ve spolupráci s našimi partnery z řad předních poradenských společností. Výsledky prověrek jsou důležitým vstupem pro rozhodnutí o poskytnutí financování, které musí být schváleno investiční komisí.


Klíčová role Upvestu pak spočívá ve správném nastavení úvěrového vztahu po komerční stránce. Především pak v časování uvolňování samotného financování s ohledem na dosažení vybraných milníků projektu, které vedou ke zpřesnění rozpočtu a časového harmonogramu projektu a k potvrzení predikovaných tržeb. Tyto skutečnosti zvyšují dluhovou kapacitu projektu a jsou důležité pro správné nastavení podmínek čerpání úvěru. Upvest nastavuje i další povinnosti a prohlášení včetně povinnosti dodržování vybraných poměrových ukazatelů, jako je LTV / LTC nebo ICR. Těmito povinnostmi mimo jiné dochází k motivaci úvěrovaného projekt realizovat efektivně a v souladu s odsouhlaseným business plánem.

Při předinvestičních prověrkách spolupracujeme s následujícími partnery

logo
logo
logo

Pozice Upvest v kapitálové struktuře financovaných projektů

Mezaninové financování

Standardní pozice Upvestu v rámci kapitálové struktury projektu je juniorní dluhová pozice, tedy pozice podřízená bankovnímu financování. Toto podřízení standardně znamená, že ke splácení financování může docházet až po úplném splacení bankovního úvěru. U projektů financovaných juniorním dluhem je důležité vstupovat v okamžiku, kdy jsou tržby projektu výrazně zvalidované (zejména realizovanými předprodeji či nájemními smlouvami), položky rozpočtu projektu jsou zasmluvněné (u developerských projektů se především jedná o zasmluvnění stavebních nákladů při pevné ceně) a lze dobře odhadnout časový harmonogram realizace projektu. Kontrolujeme mimo jiné také celkovou zadluženost vůči celkovým projektovým nákladům a vůči odhadu hodnoty projektu. Klíčová je také reálnost obchodního záměru a tedy vizibilita na splacení dluhu, jak bankovního tak juniorního, k očekávané splatnosti úvěru.

Kapitálová struktura projektu

Pořadí výplaty

Developer

Upvest

Banka

Seniorní financování

V některých případech poskytujeme seniorní financování. S tím se váže možnost zřízení zástavních práv k majetku úvěrovaného, což vede především ke snižování rizika nesplacení poskytnutého úvěru v případě selhání projektu. Skutečnost, že vystupujeme v projektu v pozici seniorního, tedy zajištěného věřitele nám umožňuje podstupovat určitá rizika, která bychom z pozice juniorního věřitele již nebyli ochotni akceptovat. Mezi taková rizika se obecně řadí některé či více skutečností vztahující se k absenci zasmluvněných prodejů či pronájmů, absence dodavatelských smluv ve vztahu ke stavebním nákladům, popřípadě výrazné nejistoty v časovém harmonogramu projektu.

Kapitálová struktura projektu

Pořadí výplaty

Developer

Upvest

Proces transakce

1.

Sourcing, hledání vhodných příležitostí

2.

Komerční underwriting a příprava úvěrové dokumentace

3.

Exekuce financování

Podpis úvěrové smlouvy

Fundraising

Splnění podmínek čerpání

Poskytnutí úvěru

Real Estate Private Debt a jeho pozice v investičním portfoliu

Investorům nabízíme možnost podílet se na profesionálně nastrukturovaném financování vybraných real estate projektů. Pro investory tak produkt Upvestu představuje možnost, jak získat pasivní dluhovou expozici na konkrétní realitní projekty bez nutnosti přijímat nepřiměřené koncentrační riziko. Parametry takové expozice jsou nastavovány analytickým týmem Upvestu s přístupem spočívajícím v kontrole a ochraně rizika snížení výkonnosti projektu a s výnosem odrážející podstupované riziko dané expozice.

Výhody pro financované společnosti

Upvest poskytuje individuální řešení pro developery poptávající externí zdroje financování. Námi poskytované dluhové financování je nastrukturováno s ohledem na specifické parametry projektu. Tato flexibilita tak umožňuje využívat financování Upvest i při komplexních transakcích či realizacích projektů ze všech segmentů real estate trhu a všech fázích životního cyklu projektu. Věříme, že individuálním přístupem k projektovému financování navážeme dlouhodobou spolupráci s našimi klienty.

Máte otázky?

Přečtěte si FAQ, kontaktujte nás na info@upvest.cz nebo nám zavolejte na +420 773 633 925

Další dotazyZačít investovat

Majoritním vlastníkem upvest s.r.o. je společnost

Společnost upvest s.r.o. je registrována u České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.

Kontakt

 • info@upvest.cz

 • upvest s.r.o.
  Jindřišská 937/16
  110 00 Praha 1Nové Město

Sledujte nás

Copyright © 2024, upvest s.r.o., IČ: 05835526
Začít investovatPřihlásit se