Upvest logo
 • cz / en
 • Přihlásit se

Real Estate Private Debt

Investice do dluhového financování konkrétních projektů ze sektoru real estate formou podílu na úvěrové smlouvě.
Projekty prochází předinvestičními prověrkami a jsou schvalovány investiční komisí.

 • Výši expozice na jednotlivé projekty určujete dle svého uvážení
 • Důkladný investiční proces a investiční analýza
 • Kontrola a správa investice v průběhu projektu
Začít investovat

Zafinancované investiční příležitosti

Investovaná nemovitost
OC Jindřichův Hradec II

Čistý výnos

8,25% - 9%

 p. a.

Očekávaná splatnost

11

 měsíců

Investováno

179 500 000 Kč 179 500 000 Kč

Na Upvestu již proběhlo

0

investic

 o celkovém objemu

0,0mil. Kč

 s vyplacením

0,0mil. Kč

Projekty pečlivě vybíráme

Projekty uveřejněné na platformě prochází komerční, právní a technickou prověrkou. Analýza obsahující výstupy z prověrek je předložena investiční komisi, která rozhoduje o finálním schválení projektu.

Technická prověrka

Vykonávána za účelem zhodnocení proveditelnosti projektu po stavebně-technické stránce.

Právní prověrka

Prověříme, zda developer vlastní vše, co tvrdí, že třeba nejsou na jeho majetky uvalena věcná břemena.

Komerční prověrka

Od projekce peněžních toků projektu po kontrolu prodejních cen a nákladů projektu a jejich soulad s tržními hodnotami.

Našimi prověrkami
projde 1 z 10
projektů

Našimi prověrkami
projde 1 z 10
projektů

Jak to funguje

Mezaninové (podřízené) financování

Kapitálová struktura projektu

Kapitálová struktura projektu

Pořadí výplaty

Developer

Upvest

Banka

V případě, že má developer zajištěné bankovní financování, poskytujeme tzv. mezaninový úvěr. Obvykle je s ním spjatá vyšší úroková sazba z důvodu podřízenosti bankovnímu úvěru a s tím je spojena i nižší nebo žádná míra zajištění. Tento úvěr je splácen až po splacení bankovního (seniorního) úvěru, zároveň ale před výplatou jakýchkoliv zisků zpět developerovi.

Seniorní (nadřízené) financování

Kapitálová struktura projektu

Kapitálová struktura projektu

Pořadí výplaty

Developer

Upvest

V případě, že Upvest poskytuje seniorní (nadřízený) úvěr, bude úrok zpravidla nižší z důvodu jeho vyššího zajištění nadřízeného postavení v kapitálové struktuře projektu. Takový úvěr je totiž tím prvním, který musí developer z výnosu projektu splatit a jeho rizikový profil je tak zpravidla nižší než v případě mezaninového (podřízeného) úvěru.

Výhody pro investory

Náklady spjaté s analýzou a prověrkami hradí Upvest, jehož zdrojem tržeb je následně poplatek za sjednání úvěru. Investor se tedy může podílet na financování projektu bez nutnosti vykonání těchto nezbytných kontrol na vlastní náklady a otevírá se mu tím možnost podílet se na financování projektů, které byly dosud přístupné pouze jednotlivým investicím ve výši od 5 mil. Kč.

 • Investor si sám vybírá, do jakých projektů bude investovat
 • Jednotlivé investice od 5 000 Kč
 • Vše probíhá online
 • Nabídka pouze ověřených projektů
 • Průběžné informování investora o průběhu projektu
 • Investor si sám vybírá, do jakých projektů bude investovat
 • Jednotlivé investice od 5 000 Kč
 • Vše probíhá online
 • Nabídka pouze ověřených projektů
 • Průběžné informování investora o průběhu projektu

Výhody pro developery

Upvest poskytuje individuální řešení pro developery poptávající externí zdroje financování. Námi poskytované dluhové financování je nastrukturováno s ohledem na specifické parametry projektu. Tato flexibilita tak umožňuje využívat financování Upvest i při komplexních transakcích či realizacích projektů ze všech segmentů real estate trhu a všech fázích životního cyklu projektu. Věříme, že individuálním přístupem k projektovému financování navážeme dlouhodobou spolupráci s našimi klienty.

 • Umožňuje podstupovat kapitálově náročnější projekty
 • Umožňuje refinancovat část vlastních zdrojů v průběhu realizace projektu a využít tak prostředky na akvizici nových pozemků
 • Umožňuje podstupovat více projektů v čase
 • Zvyšování návratnosti na vlastním kapitálu flexibilním úvěrovým nástrojem
 • Umožňuje podstupovat kapitálově náročnější projekty
 • Umožňuje podstupovat více projektů v čase
 • Umožňuje refinancovat část vlastních zdrojů v průběhu realizace projektu a využít tak prostředky na akvizici nových pozemků
 • Zvyšování návratnosti na vlastním kapitálu flexibilním úvěrovým nástrojem

Novinky

Upvest v médiích

Máte otázky?

Přečtěte si FAQ, kontaktujte nás na info@upvest.cz nebo nám zavolejte na +420 773 633 925

Pro koho je investování na platformě určeno?Jak probíhá proces investování?Jaké poplatky si upvest účtuje?Co se stane, když se nevybere cílová částka?
Další dotazy
Začít investovat

Společníkem upvest s.r.o. je

KB Smart Solutions Logo

Společnost upvest s.r.o. je registrována u České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.

Kontakt

 • info@upvest.cz

  novyprojekt@upvest.cz

 • upvest s.r.o.
  Budova Churchill I – BASE
  Italská 2581/67
  120 00 Praha 2Vinohrady

Sledujte nás

Copyright © 2022, upvest s.r.o., IČ: 05835526
Začít investovatPřihlásit se