Upvest logo
  • Začít investovat
  • Přihlásit se

O Upvestu

Upvest je od roku 2017 poskytovatelem nebankovního financování pro projekty ze sektoru real estate předních českých developerů.

Hlavním produktem Upvestu je strukturování a poskytování mezaninového dluhu pro realizaci konkrétních projektů. Svým klientům z řad investorů nabízí investice ve formě participace, tedy podílu na úvěrové smlouvě uzavírané s konkrétní projektovou společností prostřednictvím své online investiční platformy Upvest.cz. Upvest tak zpřístupňuje investorům třídu aktiv globálně nazývanou jako real estate private debt, a to zejména s geografickým zaměřením na Českou republiku. Vedle strategie private debt nabízí Upvest i private equity investice formou přímého podílového vstupu do vlastnické struktury konkrétních real estate projektů. Ve spolupráci s Komerční bankou lze na Upvestu nabývat i participace na jednotlivých seniorních úvěrech, ale i na tematických portfoliích seniorních úvěrů poskytovaných pro projekty ze sektoru real estate, které nastrukturovala, poskytnula a stále administruje KB.

Mise Upvestu je nabízet investorům kvalitně nastrukturované a pečlivě vyselektované investiční příležitosti pro získání akciové i dluhové expozice především na český nemovitostní trh. Majoritním vlastníkem upvest s.r.o. je Komerční banka skrze svou dceřinou společnost KB Smart Solutions s.r.o., která postupně od roku 2020 navyšovala svůj podíl až na současných 96%. Upvest je tedy součástí mezinárodní skupiny Société Générale.

Zakladatelé Upvestu

David Musil

David Musil, CFA

CEO

Podílí se na strategickém směřování společnosti a výběru investičních příležitostí. Aktivně se účastní procesu strukturování poskytovaného financování.

Více na LinkedIn
Petr Volný

Petr Volný

CTO

Z pozice partnera spolurozhoduje o strategickém směřování společnosti. Věnuje se zejména technologickému rozvoji platformy Upvest a tématům compliance a PR.

Více na LinkedIn

Investiční komise

Investiční komise má rozhodující slovo při výběru a schvalování všech veřejně nabízených investičních příležitostí, které nabízejí participaci na úvěrových smlouvách Upvest.

Na základě podkladů vypracovaných a předložených analytickým týmem upvest ve spolupráci s externími partnery (především technickými poradci a právními kancelářemi), schválí či zamítne předloženou investiční příležitost spolu s navrženou smluvní dokumentací týkající se finanční participace na předloženém projektu.

Členové investiční komise jsou s investičními příležitostmi (analyzovanými projekty) a poté výsledky jednotlivých prověrek (komerční, právní, technická), hodnotami klíčových indikátorů a finančními ukazateli projektu seznámeni v průběhu zhotovování analýzy a strukturování úvěru analytickým týmem. Stejně tak se zněním návrhu smluvní dokumentace a parametrů úvěru. Na základě předložených materiálů pak investiční komise navrhuje úpravy, změny nebo doplnění dané smluvní dokumentace či parametrů úvěru. Popřípadě může navrhnout ukončení celého procesu.

Schválení investiční komise nemusí podléhat investiční příležitosti, které jsou nabízeny neveřejně nebo které zprostředkovávají nákup podílu v nabízeném projektu (private equity).

Milan Dembowski

Milan Dembowski

Jako ředitel týmu realitního financování Komerční banky vede tým zodpovědný za úvěrování nových developerských projektů a nemovitostních investic v České republice a na Slovensku. Pan Dembowski má více jak 20letou zkušenost v bankovnictví, zejména pak právě v oblasti realitního financování. Je členem Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN).

Jan Krákora

Jan Krákora

Advokát, partner advokátní kanceláře Wilsons, specializující se na komplikované finanční a investiční transakce. Radí bankám, institucionálním investorům, investičním fondům a dalším finančním institucím. Má rozsáhlé zkušenosti s realitními projekty a korporátním financováním na straně poskytovatelů financování i dlužníků.

Dušan Šťastník

Dušan Šťastník

Bývalý ředitel oddělení pro kapitálové trhy globální realitně-poradenské společnosti JLL. Nyní se věnuje svým vlastním projektům a působí jako nezávislý poradce.

Dozorčí rada

Dita Pasquier

Dita Pasquier

Ředitelka divize Privátního bankovnictví Komerční banky. V KB působí již téměř 20 let, během kterých prošla významnými manažerskými posty jak z oblasti obchodu, tak i produktového rozvoje korporátního financování. Zastupuje KB ve Francouzsko-české obchodní komoře jako místopředsedkyně správní rady.

Jiří Čabrada

Jiří Čabrada

Ředitel útvaru Credit Risk Assessment v Komerční bance, který posuzuje a schvaluje rizika úvěrových obchodů. V oboru posuzování úvěrových rizik působí více jak 15 let, během kterých pracoval kromě KB také na centrále skupiny Societe Generale v Paříži a v dalších bankách této finanční skupiny v Evropě.

Pavel Rothbauer

Pavel Rothbauer

Company Developer ve společnosti KB SmartSolutions zastřešující spolupráci mezi Komerční bankou a fintechy. Pro Skupinu KB pracuje již téměř deset let. Před působením v oblasti venture capital pracoval na pozicích zaměřených na business consulting.

Kontakty

info@upvest.cz

+420 773 633 925

David Musil

CEO & Partner

david.musil@upvest.cz

Petr Volný

CTO & Partner

petr.volny@upvest.cz

Sídlo firmy

Jindřišská 937/16
110 00 Praha 1 Nové Město

Kontaktní adresa – kancelář

Jindřišská 937/16
110 00 Praha 1Nové Město

Mapa s místem kanceláře Upvest
Mapa s místem kanceláře Upvest

Majoritním vlastníkem upvest s.r.o. je společnost

Společnost upvest s.r.o. je registrována u České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.

Kontakt

  • info@upvest.cz

  • upvest s.r.o.
    Jindřišská 937/16
    110 00 Praha 1Nové Město

Sledujte nás

Copyright © 2024, upvest s.r.o., IČ: 05835526
Začít investovatPřihlásit se