Jak to funguje

Poptávka po projektovém financování

Upvest obdrží poptávku po financování konkrétního nemovitostního projektu.

Investiční analýza a due diligence

Analytický tým upvest zkontroluje, zda je projekt v souladu s investičními kritérii, pokud ano, provede komerční, právní a technické due diligence (předinvestiční prověrku) na základě průzkumu trhu a podkladů poskytnutých společností.

Navrhnutí podmínek a struktury úvěru

Při pozitivním vyhodnocení upvest navrhne vhodnou strukturu úvěru a výši úrokové míry na základě předinvestiční prověrky a dle specifik financovaného projektu.

Schválení

Každý projekt před uveřejněným na platformě musí být nejprve schválen investiční komisí a až poté je uzavřená smlouva o úvěru mezi upvest a společností.

Vypracování investičního memoranda

Upvest vypracuje pro investory přehlednou a detailní analýzu dané investiční nabídky.

Uveřejnění na platformě s možností zainvestování

Investiční memorandum je uveřejněné na platformě upvest a investoři mají možnost investovat - získat participaci na dané smlouvě o úvěru až do ukončení kampaně.

Syndikace peněžních prostředků dílčích investorů a načerpání úvěru společností

Po skončení kampaně a splnění případných podmínek společnost načerpá úvěr. Investoři upvest se poté podílejí na výnosech a případných ztrátách z tohoto úvěru. V případe nevysbíraní minimální výše investičního cíle, jsou vysbíráné prostředky vráceny investorům.

Realizace projektu

V průběhu realizace projektu ho upvest kontroluje po technické a finanční stránce s pomocí vlastního technického dozoru. Upvest zasílá pravidelné reporty investorům ohledně stavu jejich investice.

Splacení úvěru a distribuce výnosů

Po úspěšném dokončení projektu je úvěr splacen a upvest vyplácí jistinu a úroky participujícím investorům.

Upvest přináší developerům přístup k flexibilnímu úvěrovému nástroji, který jim pomůže splnit nutnou výši vlastních zdrojů pro čerpání bankovního úvěru.

Úvěr od upvest bude načerpán po uzavření bankovního úvěru a doplní vlastní zdroje developera, který tak splní poslední podmínku k uvolnění financí z bankovního úvěru.

Upvest vstupuje do developerského projektu před stavební realizací projektu, tedy po akvizici pozemku, vypracování realizačního projektu a po obdržení stavebního povolení.

Chci investovat

Společnost upvest s.r.o. je registrována u České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.