Investiční komise

Investiční komise má rozhodující slovo při výběru a schvalování investičních příležitostí.

Investiční komise, na základě podkladů vypracovaných a předložených analytickým týmem upvest ve spolupráci s externími partnery (především technickými poradci a právními kancelářemi), schválí či zamítne předloženou investiční příležitost spolu s navrženou smluvní dokumentací týkající se finanční participace na předloženém projektu.

Členové investiční komise jsou s investičními příležitostmi (analyzovanými projekty) a poté výsledky jednotlivých prověrek (komerční, právní, technická), hodnotami klíčových indikátorů a finančními ukazateli projektu seznámeni v průběhu zhotovování analýzy a strukturování úvěru analytickým týmem. Stejně tak se zněním návrhu smluvní dokumentace a parametrů úvěru. Na základě předložených materiálů pak investiční komise navrhuje úpravy, změny nebo doplnění dané smluvní dokumentace či parametrů úvěru. Popřípadě může navrhnout ukončení celého procesu.

Petr Malík

Studoval finance, management a ekonomii na London Business School, University of St. Gallen a VŠE.

Vedl analytické oddělení PPF Real Estate v Rusku. Předtím působil mimo jiné v PPF Investments, McKinsey & Company a JPMorgan.

Nyní zastává pozici finančního ředitele pro developerskou společnost Moravská stavební - INVEST.

Jan Holásek

Vystudoval právo na New York University a Karlově univerzitě.

Je spoluzakladatelem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners, kde působil na pozici advokát a společník a kde také vedl realitní divizi advokátní kanceláře.

Je akcionářem a investorem fondu průmyslových nemovitostí Accolade a Fondu českého bydlení.

Dušan Šťastník

Vystudoval management a ekonomii na Provozně ekonomické fakultě ČZU a postgraduálně také kurz Commercial Real Estate na University of Reading ve Velké Británii.

Působil jako ředitel oddělení pro kapitálové trhy globální realitně poradenské firmy JLL. Nyní se věnuje svým vlastním projektům a působí jako nezávislý poradce.

Pan Malík a pan Holásek jsou zároveň společníky a investory upvest s.r.o.
Pan Šťastník disponuje opcí na koupi podílu ve společnosti upvest s.r.o.

Společnost upvest s.r.o. je registrována u České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.