Upvest logo
 • Začít investovat
 • Přihlásit se

Financování
developerských projektů

Upvest se zaměřuje na poskytování úvěrů pro přípravu a realizaci developerských či jiných nemovitostních projektů a zaměřuje se na takový typ financování, které banky nenabízejí anebo ho poskytují velmi zřídka a za neflexibilních a velmi restriktivních podmínek. Jsme schopni zhodnotit jakoukoliv poptávku k financování, a pokud se nám jeví jako smysluplná, navrhneme a nastrukturujeme vhodný způsob financování. Naše produkty financování je možné využít ve všech fázích standardního developerského projektu.

Chci se spojit

Typy poskytovaných úvěrů

Mezanin pro stavební realizaci

Úvěr je komplementem k bankovnímu financování. Úvěr je možné využít jako doplnění anebo refinancování vlastních zdrojů, a to jak pro developerské projekty, tak i pro výnosové nemovitosti. Doporučujeme začít strukturovat mezaninové financování, ještě před tendrem poskytovatele seniorního financování projektu.

Seniorní financování pro akvizici pozemku

Jedná se o financování části akviziční ceny pozemku. Úvěr může být splacen až před začátkem stavební realizace projektu, tedy po získání stavebního povolení.

Seniorní financování pro přípravu projektu

Úvěr slouží k financování nákladů spjatých s přípravnými pracemi před zahájením stavební realizace projektu. Úvěr je možné poptat v průběhu architektonické studie, územního řízení anebo stavebního řízení.

Seniorní financování pro stavební realizaci

Jedná se o financování developerských projektů z pozice seniorního věřitele s umožněním nestandardních či bankou neakceptovatelných požadavků, jako je třeba využívání klientských peněz pro úhradu projektových nákladů anebo vstup do projektu, který je v pokročilé fázi stavební realizace.

Překlenovací úvěr pro akvizici projektu

Krátkodobé financování (se splatností do 12 měsíců od načerpání úvěru) zejména akvizic nemovitostí či projektové společnosti, kdy transakce neumožňuje využití bankovního financování, ať již z časového hlediska anebo nemožnosti zřízení zajištění.

Mezanin pro výnosovou nemovitost

Nezajištěné dluhové financování nad rámec bankovního financování u nemovitosti generující příjem z pronájmu. Možné využití financování i pro refinancování části vlastních zdrojů ve stávajícím projektu.

Výhody pro developery

 • Umožňuje podstupovat kapitálově náročnější projekty: Upvest je schopen nahradit dluhovým financováním až polovinu vlastních zdrojů nutných pro navázání bankovního financování.
 • Umožňuje uvolnit část vlastních zdrojů v průběhu realizace projektu a využít tak prostředky na akvizici nových pozemků či projektů: Akviziční příležitosti se mohou naskytnout i v době, kdy nemá developer dostatek volných zdrojů. Dluhové financování Upvest dodá potřebnou likviditu a umožní tak realizaci výhodných akvizic.
 • Umožňuje podstupovat více projektů v čase: Využívání další vrstvy dluhu umožní nejen podstupování kapitálově náročnějších projektů, ale i realizaci více projektů v čase.
 • Zvyšování návratnosti na vlastním kapitálu flexibilním úvěrovým nástrojem: Navyšování dluhu na úrovni projektové společnosti zvyšuje návratnost na vlastním kapitálu, ale zároveň zvyšuje riziko pro akcionáře projektové společnosti. Z toho důvodu důkladně prověřujeme, zda navázáním další vrstvy dluhu neohrozíme realizaci projektu.

Kontakt pro developery

+420 773 633 925

Jak probíhá schvalovací proces?

Abychom šetřili váš i náš čas, rozdělujeme vyhodnocovací proces do dvou částí.

Úvodní vyhodnocení

 • Vyplnění 1. části dotazníku
 • Diskuse s investiční komisí
 • Zaslání indikativní nabídky do 3-5 pracovních dní
 • Zpětná vazba developera / schválení nabídky
 • Finální nabídka spolu s podrobnějším popisem případu poslána na schválení investiční komisí

Prověrky (potvrzení předpokladů z úvodního vyhodnocení)

 • Doplnění 2. části dotazníku a zaslání příslušných podkladů
 • Provedení komerční, technické a právní prověrky
 • Předložení návrhu úvěrové smlouvy
 • Finální schválení Upvestem
 • Podpis úvěrové smlouvy
 • Čerpání úvěru

Majoritním vlastníkem upvest s.r.o. je společnost

Společnost upvest s.r.o. je registrována u České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.

Kontakt

 • info@upvest.cz

 • upvest s.r.o.
  Jindřišská 937/16
  110 00 Praha 1Nové Město

Sledujte nás

Copyright © 2024, upvest s.r.o., IČ: 05835526
Začít investovatPřihlásit se