Možnosti financování developerských projektů

Upvest se zaměřuje na poskytování úvěrů pro přípravu a realizaci developerských či jiných nemovitostních projektů a zaměřuje se na takový typ financování, které banky nenabízejí anebo ho poskytují velmi zřídka a za neflexibilních a velmi restriktivních podmínek. Jsme schopni zhodnotit jakoukoliv poptávku k financování, a pokud se nám jeví jako smysluplná, navrhneme a nastrukturujeme vhodný způsob financování. Naše produkty financování je možné využít ve všech fázích standardního developerského projektu.

Typy poskytovaných úvěrů

Mezanin pro stavební realizaci

Úvěr je vhodný pro projekty, které již mají zajištěné bankovní financování. Úvěr je možné využít jako doplnění anebo refinancování vlastních zdrojů a to jak pro developerské projekty, tak i pro výnosové nemovitosti.

Stáhnout popis produktu (pdf)
Mezanin pro stavební realizaci

Jedná se o financování části akviziční ceny pozemku. Úvěr může být splacen až před začátkem stavební realizace projektu, tedy po získání stavebního povolení.

Stáhnout popis produktu (pdf)
Mezanin pro stavební realizaci

Úvěr slouží k financování nákladů spjatých s přípravnými pracemi před zahájením stavební realizace projektu. Úvěr je možné poptat v průběhu architektonické studie, územního řízení anebo stavebního řízení.

Stáhnout popis produktu (pdf)
Mezanin pro stavební realizaci

Úvěr je poskytován ve spolupráci s Artesou, spořitelní družstvo. Jedná se o financování developerských projektů z pozice seniorního věřitele o celkovém investičním objemu od 30 mil. Kč až do 120 mil. Kč.

Stáhnout popis produktu (pdf)
Mezanin pro stavební realizaci

Produkt umožňuje developerovi přístup k úvěrovému rámci, který je připraven k čerpání v případě nutnosti provedení rychlé akvizice nemovitosti anebo pozemku.

Stáhnout popis produktu (pdf)

Jak probíhá schvalovací proces?

Abychom šetřili váš i náš čas, rozdělujeme vyhodnocovací proces do dvou částí.

Úvodní vyhodnocení:
Úvodní vyhodnocení provádíme na základě vyplněné první části dotazníku. Vyplnění první části dotazníku by nemělo být nijak časově náročné. Výsledkem úvodního vyhodnocení je rozhodnutí, zda a případně za jakých podmínek a parametrů jsme schopni poskytnout financování. V případě kladného vyhodnocení zasíláme indikativní nabídku financování. Zaslání indikativní nabídky probíhá do 3 -5 pracovních dnů od dodání vyplněného dotazníku.

Po odsouhlasení předložené indikativní nabídky financování poptáme doplnění zbývajících částí dotazníků a zaslání příslušných podkladů. Po dodání těchto materiálů provádíme prověrky a předkládáme návrh úvěrové smlouvy. V případě, že projekt projde prověrkami, tak po podpisu úvěrové smlouvy zahajujeme veřejnou crowdfundingovou kampań. Vykonání prověrek provádíme standardně do 14 pracovních dnů od poskytnutí doplńujících podkladů a doplněného dotazníku.

V rámci kampaně se mohou investoři podílet na financování projektu. Kampaň standardně trvá 1-2 měsíce. Vždy záleží na výši úvěru a jeho parametrech.

Vyhodnocovací proces a stejně tak i typ dotazníku a poptávané doplňující podklady se liší podle typu poskytovaného financování.

Pokud plánujete poptávat financování od Upvest, napište nám na info@upvest.cz a uveďte, o jaký typ produktu máte zájem o jaký typ projektu se jedná (rezidenční, komerční, polyfunkční či jiný typ a zda se jedná o výstavbu a prodej, výstavbu a pronájem, koupi výnosové nemovitosti apod.). Na základě specifikací Vám zašleme příslušný dotazník.

Těšíme se na budoucí spolupráci.

Společnost upvest s.r.o. je registrována u České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.